Wie is wie

Op kantoor

Pierre Mertens
Directeur Child-Help
Tel: +32 (0)472 07 18 61
Email: info@child-help.be

Anke Leblicq
Coördinator Child-Help België
Email: info@child-help.be

Raad van Bestuur van Child-Help België

Lieven Bauwens, voorzitter
Patrick Devlieger, vice - voorzitter
Michel Coens, penningmeester
Pierre Mertens, directeur
Mario Sel
Wouter Degroote
Katrien Timmerman

Vrijwilligers

Dankzij onze enthousiaste vrijwilligers kan Child-Help de projecten steunen. Wij en onze kinderen zijn hen enorm erkentelijk voor hun onbaatzuchtige inzet voor onze missie.