Opbrengst pettenverkoop Sint-Victor t.v.v. Child-Help

De leerlingen van 2 B en 2 C economie/organisatie van Sint-Victor Turnhout verkochten zelf ontworpen petten en dit bracht een mooi bedrag op!

🧢

Op 11 mei jl. sloten de leerlingen van 2 economie/organisatie van Sint-Victor Turnhout de actie af. Hun pettenverkoop bracht het mooie bedrag van 2012,21 € ! Deze opbrengst gaat integraal naar de projecten van Child-Help.

Wij willen hen nogmaals bedanken voor het prachtige initiatief!

Hoedje, euh petje af voor deze jongeren!


Een grote dank u vanwege het ganse Child-Help Team.