Geschiedenis

Child-Help is het resultaat van solidariteit tussen mensen die met spina bifida en/of een hydrocefalie geconfronteerd werden in het Globale Noorden en hun lotgenoten in het Globale Zuiden. Child-Help ontstond vanuit IF, de Internationale vereniging voor Spina Bifida & Hydrocefalie (www.ifglobal.org). Lotgenoten weten hoe complex het is om een kind met een aangeboren handicap op te vangen en te begeleiden naar een volwaardig en zelfstandig leven. In het Globale Noorden is de zorg beter ontwikkeld dan in de rest van de wereld. Deze kennis wilden ze vertalen naar de mogelijkheden in het Globale Zuiden.

In 1992 organiseerden toenmalig IF voorzitter Björn Rundström en zijn ondervoorzitter Pierre Mertens een workshop tijdens het wereldcongres van Rehabilitation International in Nairobi (Kenia). Daar kwamen zij in contact met andere ouders, met hulpverleners, chirurgen en NGO's die ook werkten voor mensen met een handicap.

Er ontstond in 1994 een eerste samenwerking met het Nederlandse Liliane Fonds en met een budgetlijn waarmee België haar expertise in zorg wilde delen met het Globale Zuiden. We verzorgden een opleiding over de behandeling van kinderen met Spina Bifida met Dr. Carla Verpoorten van de Katholieke Universiteit Leuven (KUL) aan de lokale medewerkers of mediatoren van Liliane Fonds.

Met de hulp van IF's Noorse vereniging verkreeg Pierre Mertens, die van 1995 tot 2013 voorzitter was van IF, in 1998 overheidsgelden van Noorwegen. Via Geert Vanneste van het Duitse Christoffel Blinden Mission (CBM) werden projecten voor onze doelgroep opgestart in CBM projecten in Zambia, Sudan, Oeganda, Tanzania en Malawi en later ook in Peru, Vietnam, China en Kenia. Ook via de Zweedse lidorganisatie kwamen er gelden vrij maar alleen voor Tanzania. Bij elk project stimuleerden we de oprichting van zelfhulpgroepen die later echte onafhankelijke verenigingen werden. In verschillende landen in Afrika, Europa, Amerika en Azië vinden we verenigingen terug die inmiddels lidorganisatie werden van IF. De lijst van deze organisaties vind je hier terug.

De projecten beantwoordden aan een reële nood en groeiden al snel uit hun voegen. Kinderen overleefden en hadden nazorg nodig. De projecten werden overspoeld met elk jaar meer kinderen die op hen beroep deden. De Scandinavische budgetten voldeden niet meer en waren beperkt tot de landen in Oost-Afrika. Maar ook in veel andere landen van het Globale Zuiden zijn de noden van onze doelgroep groot en ook van hen kwamen er vragen tot samenwerking.

Om de IF projecten in het Globale Zuiden de nodige financiële zuurstof te geven, startten Pierre Mertens en Lieven Bauwens (voormalig directeur van IF) vanuit IF in 2006 het Belgische Child-Help met een kantoor in Tanzania. Child-Help steunt ook projecten buiten Oost-Afrika in Afrika, Azië en Latijns Amerika.

Naast Child-Help België ging in 2014 Child-Help in Italië en Nederland van start. In 2015 werd Child-Help Duitsland opgericht en in 2016 Child-Help Frankrijk. In 2019 ging Child-Help Tanzania van start.

Deze verenigingen vormen samen hun koepelorganisatie Child-Help International.

Child-Help International en IF zijn aparte verenigingen maar werken inhoudelijk sterk samen. In verschillende landen steunen ze dezelfde projecten, hebben dezelfde partners, werken met dezelfde experts en volgen dezelfde strategie.

Child-Help werkt zonder overheidssubsidies maar met eigen fundraisingprogramma's.