Zuid Afrika

In Kaapstad werkt Child-Help samen met het Rode Kruis - hospitaal en de Zuid - Afrikaanse Spina Bifida organisatie. Het programma financierde een kinderarts bij het opstarten van interdisciplinaire gecoördineerde zorg. Nu ondersteunt Child-Help voornamelijk de lokale spina bifida en hydrocefalie vereniging.